Phối ghép dàn Karaoke kinh doanh

Dàn karaoke kinh doanh với sự phối hợp thông minh, hợp lý giữa các thiết bị âm thanh chính hãng, chuyên dụng, cung cấp nhiều tính năng.
    20m2 25m2 30m2
LOA FULL

CSN 500

CSE 310

CSV 450

CSD 880

CSV 900

CSD 2000

CSE 312

AMPLI KARAOKE

TA 1000

PL 6800

MIXER KARAOKE

TEF 10

KP 45+

KSP 100

MICRO KARAOKE

Có dây: NKN 300

SM 300

TM G10

KM 500

Wrieless: DSW 5800

WT 1000

ER 3600

ER 3300

LOA SUB

SW 1500 - 01 bass - 30cm

SW 1512 - 02 bass - 30cm

 SW 1515 - 01 bass - 40cm

ACCESSORIES

Pad treo loa

Dây loa

Dây tín hiệu