Phối ghép dàn karaoke gia đình

Với dàn karaoke gia đình hay cũng được phối ghép từ nhiều thiết bị khác nhau, bạn nên có sự lựa chọn kỹ lưỡng cả về chất lượng lẫn độ ...
    15m2 - 20m2 25m2 - 30m2
LOA FULL

CSN 300

CSE 308

CSN 500

CSE 310

CSV 450

CSD 880

AMPLI KARAOKE

Pro 468 - 02 chanels

Pro 968 - 04 chanels

MICRO KARAOKE

Có dây: NKN 300

SM 300

TM G10

KM 500

Wrieless: DSW 5800

ER 3500

ER 3600

ER 3300

LOA SUB

SW 1500 - 01 bass - 30cm

SW 1512 - 02 bass - 30cm

 SW 1515 - 01 bass - 40cm

ACCESSORIES

Pad treo loa

Dây loa

Dây tín hiệu