Đầu nối REAN Patch Box NYS-SSR-8

Đầu nối REAN Patch Box NYS-SSR-8

Mã sản phẩm: NYS-SSR-8

Giá: Vui lòng gọi...

Đặt mua

Thông tin chi tiết

1/4 '' vá hộp với 8 send / return moduls (chia in)

Hộp chỉnh sửa NYS-SSR-8 bao gồm các mô đun NYS-SPCR1 với địa chỉ liên lạc chuyển đổi. Giải pháp cho chèn giắc cắm bàn giao tiếp, Chia tách in bằng cách sử dụng cáp đặc biệt có dây Y.

nys-spcr1-e.jpg?v=1